free joomla image slider
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Úvod

Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.

Starostlivosť o deti sa vykonáva na samostatných skupinách v rodinných domoch patriacich detskému domovu. V rámci tejto starostlivosti poskytuje deťom stravovanie, ubytovanie, zaopatrenie, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu i rekreačnú činnosť. V každom rodinnom dome žije max. 10 detí, o ktoré sa nepretržite stará 5 – členný výchovný tím / vychovávatelia, pomocný vychovávatelia a gazdiná 

Deti so svojimi vychovávateľmi v samostatnej skupine rodinného domu hospodária, vykonávajú nákupy potravín, pripravujú si jedlo, vykonávajú bežné domáce práce tak, ako je to v bežnej rodine.

SANÁCIA RODINNÉHO PROSTREDIA Z POHĽADU DeD

Detský domov je zadefinovaný v § 49 zákona číslo 305/2005 Z.z. v zmysle , ktorého je detský domov prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti , predbežného opatrenia a uložení výchovného opatrenia. Ale predovšetkým detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie, alebo náhradné rodinné prostredie.

Celkový proces je veľmi náročný a pomerne zdĺhavý a vyžaduje si odbornú tímovú spoluprácu ( psychológa, sociálneho pracovníka  a  vychovávateľa) no rovnako dôležitá je súčinnosť všetkých zúčastnených strán ( oddelenie SPO, súdy, obce) .  Ak je to vhodné a účelné môže Detský domov v súlade s individuálnym plánom rozvoja dieťaťa umožniť dieťaťu dlhodobejší  pobyt u rodičov, kde ich samozrejme opäť kontaktujú a navštevujú zamestnanci  Detského domova, ktorí sledujú vplyv pobytu dieťaťa mimo Detského domova na jeho psychický vývin, fyzický a sociálny vývin. Uvedené atribúty sú Detským domovom spracované u každého dieťaťa v individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou  za spolupráce s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pri uvedenom postupe je žiadúca aj spolupráca obce, ktorá však v praxi nie je veľmi citeľná.

Veríme, že v blízkej budúcnosti bude čoraz viac pozitívnych príkladov návratu dieťaťa do biologickej rodiny, resp. náhradnej rodinnej starostlivosti.

2% z dane

Milí darcovia 2%

Keďže my z jednotlivých daňových úradov dostávame príspevky v jednej sume a nevieme kto nám ich poslal budeme radi, keď nám na našej e-mailovej adrese dáte vedieť, že ste boli darcami. Radi by sme sa vám aj konkrétne poďakovali. V každom prípade Vám ĎAKUJEME

 

Podpora

Ak chcete podporiť náš Detský domov, môžete tak urobiť darovaním 2% zo zaplatenej dane za rok 2015 prostredníctvom OZ BLAHO, s ktorým úzko spolupracujeme. O darovaní 2% nás prosím informujte na emailovej adrese gallatová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde uvediete Vaše údaje (meno, priezvisko, adresa) a sumu, ktorou ste nám prispeli.

Za Vašu podporu ďakujeme.

OZ BLAHO

Facebook

Facebook

Adresa:

  • Názov: Detský domov Košická Nová Ves
  • Sídlo: Mliečna 20A, 040 14 Košice
  • Tel.číslo: +421 55 6711 458
  • Fax.Číslo: +421 55 6711 465
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Copyright © 2018 Detský domov Košická Nová Ves. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.
Joomla Free Templates designed by Website Hosting